گربه ای که هرگز نامی نداشت

قطره اشکی برای تو
که حیوان اهلی من نبودی
قطره اشکی برای تو
که کرشمه ات بدرقه راهم بود
و هیجان دویدنت پیشواز بازگشتنم
برای تو
که درخشش نگاهت معنی زندگی بود
و برای تو
که گذر پر هیاهوی ماشین زندگی
کفاره مرگ بی صدایت شد
قطره اشکی
برای گربه ای که هرگز نامی نداشت

دیدگاهتان را بنویسید