چهره ها

آدمیان را مینگرم
ثانیه ها را میشمارم
و با هر شمارشی
چهره ای محو میشود
چهره ای که دیروز نبود
و فردا هم دیگر نخواهد بود
چهره من را اما
کدامیک از این ثانیه ها
با خود خواهد برد ؟

دیدگاهتان را بنویسید