قلک

ذره ذره
دوست داشتنم را
از غبار تنهاییم
بر می دارم
و در قلک قلبم 
جمع شان میکنم
تا آنکه شاید روزی تورا بیابم
و دوست داشتنم را نثارت کنم
هرچندکه
تنها چاره اش
شکستن قلب من
باشد

دیدگاهتان را بنویسید