عاشقانه

تو
آن سرزمین موعودی
که طراوت بهار را همواره با خود خواهی داشت
دشتهایت همواره پر گل خواهند بود و سرود پرندگانت همواره خوش الحان
تو
ان سرزمین موعودی
که در تو همواره عشق جاریست و
آرامش وجودت همواره بی پایان

من آن آواره ام
به جستجوی تو
از واحه ای به بیشه ای وز بیشه ای به دشتی همواره سرگردان

من ان آواره ام
به جستجوی تو
از بیابانی به کوهستانی وز کوهستانی به جنگلی همواره در گذر

من تو را خواهم یافت
عاقبت
و
تو سرزمین موعود من خواهی شد.

دیدگاهتان را بنویسید